Humana

identity / social / concept design

Nieuw huisstijl voorstel voor Humana. (www.humana.nl) Op dit moment overheerst het “groen zijn”. Door extra diepgang toe te voegen en meer duidelijkheid te geven over de organisatie zullen er meer donaties volgen. De kernwaarden die naar voren komen zijn: Hergebruik, verhalen, transparantie en uiteraard kleding. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid over waar de kleding en het gedoneerd geld naartoe gaan. Door middel van een photobooth in de winkels kan men kleding op de website volgen aan de hand van foto’s en verhalen van de ontvangers. Een terugkerend element is de driehoek wat staat voor de kringloopwinkels, donaties en distributeurs.
projecten
Biecht
Pattern carrier
Zichtbaar Zuid
Ik heb voor jou. Mag ik van jou?
Nederlandse Postzegels
2001: A space odyssey
The bigger picture
Monodiner
Trillion Dollar Coin
The Makers Mark
Red de markt
Apothekers Cafe
Het Unheimliche
North Sea Jazz
Nexus
Logo's