Nederlandse Postzegels

book / concept design

Postzegels? Bestaan ze nog? Zeker wel! In een wereld waarin alles snel en makkelijk moet gaan lijken de postzegels te verdwijnen. Eigendom PTT Post gaat over de Nederlandse cijferzegels van 1946 tot nu.
projecten
Biecht
Pattern carrier
Zichtbaar Zuid
Ik heb voor jou. Mag ik van jou?
2001: A space odyssey
The bigger picture
Monodiner
Trillion Dollar Coin
The Makers Mark
Red de markt
Apothekers Cafe
Het Unheimliche
North Sea Jazz
Nexus