Monodiner

installation / concept design

Onze relatie met de natuur lijkt te veranderen zonder dat we er erg in hebben. Als we niet uitkijken leven we straks in een puur kunstmatige wereld waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Ben jij bereid om een handje te helpen? Monodiner gaat over de bloementjes en de bijtjes, maar dan in letterlijke zin van de uitdrukking. De relatie tussen bijensterfte en tulpenvelden is voor velen onbekend. Door deze eenzijdige bloemenvelden te herinterpreteren en in een nieuwe context te plaatsen maakt Monodiner het probleem van de bijensterfte tastbaarder, en geeft daardoor de individuele burger het gevoel dat ze direct kunnen helpen in plaats van alleen toekijken.
projecten
Biecht
Pattern carrier
Zichtbaar Zuid
Ik heb voor jou. Mag ik van jou?
Nederlandse Postzegels
2001: A space odyssey
The bigger picture
Trillion Dollar Coin
The Makers Mark
Red de markt
Apothekers Cafe
Het Unheimliche
North Sea Jazz
Nexus