The bigger picture

book / concept design, intern

In dit 'dubbelboek' zijn ervaringen te lezen en te bekijken betreffende mijn stageperiode bij Studio Beige en De Jongens Ronner in Rotterdam.
projecten
Biecht
Pattern carrier
Zichtbaar Zuid
Ik heb voor jou. Mag ik van jou?
Nederlandse Postzegels
2001: A space odyssey
Monodiner
Trillion Dollar Coin
The Makers Mark
Red de markt
Apothekers Cafe
Het Unheimliche
North Sea Jazz
Nexus